Zachowaj czujność! Ostrzeżenie przed fałszywymi prośbami o weryfikację tożsamości i udostępnianie danych finansowych
X
PSD2 jest z nami od 3 lat. Co udało się osiągnąć, a co trzeba poprawić?

PSD2 jest z nami od 3 lat. Co udało się osiągnąć, a co trzeba poprawić?

Press release

Mijają 3 lata od momentu, od którego zaczęły obowiązywać wymogi wobec banków, określone w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, dotyczące m.in. warunków funkcjonowania Otwartej Bankowości. Nowelizacja implementowała na grunt polskiego prawa postanowienia europejskiej dyrektywy PSD2. Jak z tej 36-miesięcznej perspektywy wygląda realizacja jej celów? Jak oceniają ją uczestnicy polskiego rynku, regulator oraz instytucje unijne? Odpowiedź przynosi raport przygotowany przez Kontomatik.

Przypomnijmy w telegraficznym skrócie: dyrektywa PSD2 wprowadziła cały szereg zmian na rynku usług bankowych. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa płatności i korzystania z systemów bankowości elektronicznej zostały zaostrzone, poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA). Zakres odpowiedzialności klienta za niechciane i nieautoryzowane transakcje został zmniejszony, skrócono także – do 15 dni roboczych – czas na rozpatrywanie reklamacji. Wreszcie, wprowadzony został cały zakres regulacji normujących funkcjonowanie Otwartej Bankowości; to właśnie na niej, oraz na perspektywach jej rozwoju, koncentruje się raport Kontomatika.

PSD2 pod lupą europejskich instytucji

3. rocznica pełnej implementacji postanowień PSD2 jest tylko jednym z powodów, dla których Kontomatik przygotował swój raport. Michał Łukasik, prezes firmy, wyjaśnia:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest w trakcie przeglądu funkcjonowania PSD2. W toku są konsultacje mające na celu rewizję obecnego kształtu dyrektywy, a także stworzenie fundamentów PSD3 i Otwartych Finansów. Mamy możliwość bezpośredniego uczestnictwa w tym procesie, dlatego postanowiliśmy zestawić w jednym raporcie wiedzę z rynku polskiego i europejskiego.

W raporcie znajdziemy między innymi analizę stopnia realizacji oczekiwań, jakie instytucje unijne i rynek stawiały wobec PSD2. Niedawno takiego podsumowania, wraz z rekomendacjami co do dalszych prac, podjęły się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz niezależna organizacja branżowa, European Digital Finance Association (EDFA). W swoim materiale, Kontomatik przygotował syntezę tych opracowań. Przedstawiciele polskiego biznesu – a także regulatora rynku, KNF – uzupełniają ten obraz o wątki związane ściśle z polskim rynkiem fintech.

Obszary do poprawy

Jak więc wygląda rynek po 3 latach sformalizowanego funkcjonowania Otwartej Bankowości? Niewątpliwie mamy do czynienia ze sporym postępem w zakresie stymulowania innowacji, ale eksperci wskazują na wiele obszarów do poprawy. EDFA stwierdza nawet, że „oczekiwania co do bezproblemowej Otwartej Bankowości w obszarze paneuropejskim zostały spełnione tylko w połowie”.

Jako główne bolączki wymieniane są zbyt ogólne regulacje dotyczące udostępnianych przez banki danych i wciąż stosunkowo duże problemy z ciągłością dostępu do  API – nadal bowiem zdarzają się przerwy ich działaniu.

Zbyt ogólnikowo sformułowane wymagania dotyczące sposobu funkcjonowania API określone na poziomie dyrektywy powodują, że w poszczególnych krajach ich implementacje do lokalnego ustawodawstwa różnią się. Mało tego – nawet w ramach jednego rynku, poszczególne banki potrafią różnie interpretować i w konsekwencji uwzględniać w swoich API te same normy. Powoduje to szereg problemów operacyjnych dla podmiotów posiadających uprawnienia TPP. 

Oczekiwania wobec PSD3

Nie do końca zrealizowane obietnice PSD2 być może spełni PSD3 – czyli spodziewany następca obecnej dyrektywy. Nadzieje, jakie rynek wiąże z PSD3, formułowane są takna poziomie konkretnych, operacyjnych rozwiązań, jak i w wymiarze ogólnym, strategicznym:

Największe oczekiwania w związku z PSD3 dotyczą usprawnienia zasad świadczenia usług Otwartej Bankowości. Chodzi zarówno o postulaty techniczne (jak np. obowiązkowe udostępnianie przez banki imienia i nazwiska klienta), jak i dalej idące zmiany. Wśród nich zwraca uwagę propozycja EBA, aby przekształcić Otwartą Bankowość w otwarte finanse, poprzez rozszerzenie regulacji na inne produkty finansowe niż rachunki płatnicze – w szczególności na ubezpieczenia, inwestycje czy produkty emerytalne – podsumowuje Michał Mostowik, Counsel z DLK Legal, jeden z ekspertów, których oceny i analizy znalazły się w raporcie.

Głos ekspertów

Specjalistów i praktyków wypowiadających się w raporcie przygotowanym przez Kontomatik jest więcej. Reprezentują oni zarówno branżę finansową, jak i firmy spoza niej, które korzystają z rozwiązań Otwartej Bankowości lub są z nią związane. Są to więc fintech pożyczkowy Smartney, bank Raiffaisen Digital Bank, start-up Ceforai, firma faktoringowa PragmaGo, wypożyczalnia sprzętu Plenti, fintech z rynku najmu nieruchomości Simpl.rent czy AllegroPay. W raporcie znajdziemy także ocenę dotychczasowego funkcjonowania PSD2 sformułowaną przez przedstawiciela polskiego regulatora, Komisji Nadzoru Finansowego.

Uzupełnione o podsumowanie stanu faktycznego, przygotowane przez specjalistów z Kontomatik, wypowiedzi te dają znakomity wgląd w dotychczasowe funkcjonowanie Otwartej Bankowości w Polsce oraz kreślą perspektywy jej rozwoju w najbliższych latach.

Pełny tekst raportu do pobrania tutaj: Otwarta Bankowość w Polsce. Raport 2022.

More posts

The next step bases on Kontomatik machine learning-based data analytics
News
How Smartney created an exceptional user experience with open banking

Smartneys' goal is to make their clients' lives easier and provide them with the most suitable offer

Read more
Czy Polacy korzystają z Otwartej Bankowości? Raport
Press release
Czy Polacy korzystają z Otwartej Bankowości? Raport

Skrót PSD2 czy nawet termin Otwarta Bankowość „przeciętnemu Kowalskiemu” mówi zapewne niewiele, choć być może korzysta on z usług na nich...

Read more
Bartosz Pundyk joins Kontomatik as Head of Growth
News
Bartosz Pundyk joins Kontomatik as Head of Growth

Bartosz Pundyk, a sales and fintech expert with over 15 years of experience in the financial sector, has just joined the Kontomatik team as

Read more