INFORMĀCIJAS KLAUZULA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI VIENREIZĒJA PAKALPOJUMA IETVAROS

AADMINISTRATORS

KONTOMATIK UAB reģistrēta Viļņā, Upes 23 ielā, LT-08128 Viļņa, Lietuva, ar juridiskas personas kodu 304852516, PVN kods: LT100011837810, ir maksājumu iestāde, kas sniedz tikai konta informācijas pakalpojumu, kuru pārrauga Lietuvas banka (Lietuvos bankas) un ir pilnvarota sniegt maksājumu pakalpojumus Lietuvā, Čehijā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Latvijā, Polijā, Portugālē, Spānijā un Lielbritānijā, reģistrēta Lietuvas Bankas reģistrā ar numuru LB000487, saskaņā ar 2018. gada 17. decembra lēmumu.

Sīkāku informāciju par pilnvarojumu sniegt maksājumu pakalpojumus var atrast, ievadot Kontomatik datus vietnē:

https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/kontomatik-uab


Administratora vietne: https://kontomatik.com

ADMINISTRATORA KONTAKTINFORMĀ CIJA

Jūs varat sazināties ar administratoru elektroniski, izmantojot e-pastu: contact.lt@kontomatik.com, pa tālruni pa numuru +370 682 89431 (zvana tarifs aprēķināts pēc operatora tarifa) vai rakstiski, nosūtot vēstuli uz iepriekš norādīto

Administratora mītnes adresi.

DATU

AIZSARDZĪBAS

INSPEKTORS

Administrators ir iecēlis Datu aizsardzības inspektoru, ar kuru jūs varat sazināties

elektroniski, izmantojot e-pastu: iod@kontomatik.com vai rakstiski, nosūtot vēstuli Administratora mītnes adresi ar anotāciju "Personas datu aizsardzība".

APSTRĀDES MĒRĶI UN JURIDISKAIS PAMATS

Personas dati, kas iegūti saistībā ar Vienreizēja pakalpojuma izmantošanu, tiek apstrādāti, lai Administrators varētu izpildīt saistības, kas izriet no noslēgta Līguma, pamatojoties uz Noteikumiem, starp Administratoru un Jūs par Vienreizēja pakalpojuma sniegšanu – personas datu apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība apstrādāt datus Līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai jūsu piekrišana (VDAR

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Ja nepieciešams, Administrators arī var apstrādāt jūsu datus iespējamai prasību noteikšanai, izmeklēšanai vai aizstāvēšanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) un lai izpildītu pienākumus, kas izriet no tiesību normām, piemēram, nodokļu likumiem, grāmatvedības noteikumiem vai noteikumiem, kas reglamentē administratora pienākumus (piemēram, statistikas datu ziņošanas pienākumus) kā maksājumu iestādei, kas nodrošina tikai konta informācijas pakalpojumu. (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).


Turklāt, lai sasniegtu nepieciešamos mērķus, kas izriet no administratora likumīgajām interesēm, viņš var izmantot jūsu izmantotās ierīces un programmatūras tehniskos datus, lai analizētu Vienreizējā pakalpojuma izmantošanu un uzlabošanu, kā arī nelikumīgu darbību novēršanai un izmeklēšanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).               


PERSONAS DATU VEIDS UN AVOTS

Saistībā ar Vienreizēja pakalpojuma sniegšanu Administrators apstrādā datus no jūsu maksājumu konta (vai cita līdzvērtīga Piekļuves mehānismā pieejama pakalpojuma

saskaņā ar Noteikumiem), kas ietver datus, kurus var uzskatīt par personas datiem,

ieskaitot identifikācijas datus un datus par jūsu finansiālo stāvokli.


Datu apjomā, ko administrators var apstrādāt, cita starpā ir:

  1. vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, konta īpašnieka vai īpašnieku vārds un uzvārds, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu piegādātāja sistēma ((piemēram, banka), konta numurs, konta atlikums, konta atvēršanas datums, darījuma statuss (izpildīts, gaida, noraidīts, ieplānots, apturēts), darījuma datums, grāmatošanas datums, darījuma summa, konta atlikums pēc darījuma, otras darījuma puses konta numurs, otras puses vārds, uzvārds un adrese;
  2. nodokļu dati (darījumiem, kas saistīti ar Sociālās apdrošināšanas iestādi vai Nodokļu pārvaldi), piemēram, nodokļa identifikācijas numurs, papildu maksātāja identifikācijas numurs, maksājuma veids, deklarācijas numurs, deklarēšanas periods, maksājuma veida

Visiem lielajiem burtiem rakstiem, kas nav definēti šajā dokumentā, ir nozīme, kas norādīta

Vienreizējā pakalpojuma noteikumos.