Zachowaj czujność! Ostrzeżenie przed fałszywymi prośbami o weryfikację tożsamości i udostępnianie danych finansowych
X
Income and spendings check icon

Weryfikacja przychodów i wydatków

Weryfikacja oparta na otwartej bankowości pozwala sprawdzić przychody i wydatki klientów oraz ogranicza próby manipulacji danymi.

Sprawdź jak prosto możesz zapytać klientów o ich dochody lub sposób wydawania pieniędzy

Jak teraz weryfikujesz
zachowania finansowe klientów?

Istnieje wiele sposobów, aby zapytać klientów o ich dochody lub sposób wydawania pieniędzy. Mogli przynieść Ci potwierdzenie od pracodawcy o zarobkach, mogli wydrukować i zeskanować wyciąg ze swojego banku z listą transakcji.

Otóż naszym zdaniem metody te są dość nieskuteczne i podatne na oszustwa. Dlaczego?

Potwierdzenie wynagrodzenia może powiedzieć o dochodach, jednak nie masz wiedzy o tym, jaka część jest potrącana z tytułu podatków, konfiskaty majątku lub na co faktycznie przeznaczana jest pensja.

Wyciągi z banku? Można je "poprawić" lub po prostu przygotować od podstaw w edytorze tekstu i wydrukować, zeskanować i wysłać - i nie byłoby rzeczywistej możliwości sprawdzenia ich autentyczności.

Jak możemy pomóc Ci zweryfikować finanse
danej osoby?

Aby pomóc Ci ocenić dochody Twojego klienta, korzystamy z kilku narzędzi. Pierwszym z nich jest nasze rozwiązanie Open Banking, które może połączyć się z kontem bankowym Twojego klienta i pobrać informacje o transakcjach, których dokonał klient.

Zebrane dane są następnie analizowane przez nasze rozwiązanie Machine Learning, które analizuje szczegóły każdej transakcji, stara się dopasować je do naszych modeli etykietowania i przypisuje im zestaw odpowiednich etykiet. Dodatkowo wynagrodzenie pochodzące z umowy o pracę na czas nieokreślony ma pewne restrykcyjne wymogi algorytmiczne, które potencjalnie wykluczyłyby każdą rzadką transakcję lub w inny sposób powiązaną z niestabilnym źródłem dochodu.

Ponadto zapewniamy potężne agregaty, które eliminują potrzebę obliczania różnych cech po Twojej stronie - takich jak łączna lub średnia wartość kwot, liczba niektórych rodzajów transakcji i inne.

Jak zweryfikujesz przychód
z pomocą Kontomatika?

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że „dochód” niekoniecznie oznacza stałą pensję kontraktową i w wielu przypadkach nasi partnerzy nie wymagają tego od swoich klientów, nadal ważne jest potwierdzenie, czy mają jakieś źródła przychodów i jakie jest ich źródło.

Nasze rozwiązanie pozwala na rozróżnienie wielu rodzajów dochodów, w tym:

wynagrodzenie - na podstawie umowy o pracę
regularny przychód- za inne regularne zarobki
zasiłek - pochodzących ze świadczeń socjalnych oraz emerytury
odszkodowanie - w wyniku nieprawidłowego wynagrodzenia lub niedopasowania do innych kategorii


Po dokonaniu tych rozróżnień możemy przejść do dalszej analizy, aby wyodrębnić pewne cechy dla danego okresu, np.:

  • łączna liczba wypłat z konta,
  • sumaryczna wartość wszystkich spłat kredytów,
  • łączna liczba lokat na rachunku,
  • stan konta na koniec miesiąca,
  • średnie miesięczne saldo konta,
  • minimalne dzienne saldo zamknięcia w danym miesiącu.
What information will you get

To tylko niewielka część oferowanych przez nas zagregowanhych danych.
Jeśli potrzebujesz konkretnego rozwiązania, możemy je dla Ciebie stworzyć!

Chcesz wdrożyć tę usługę?

Skontaktuj się przez formularz

...lub napisz do naszego zespołu

Mateusz Flis
Account
Manager
Dominik Wolski
VP of Business
Development

Co, jeśli klient nie chce udostępnić
informacji o koncie bankowym?

Mamy inną usługę, która może pomóc rozwiązać ten problem. Wymaga od klienta wygenerowania wyciągu bankowego online i przesłania oryginalnego pliku PDF. Następnie, korzystając z naszych heurystyk, możemy znaleźć wszelkie potencjalne ślady prób temperowania. Po analizie dokumentu, zwrócimy Ci dane z transakcjami wskazującymi dochód. Twojego klienta.

Jeśli chodzi o wydatki, oceniamy je szczegółowo w obszarach takich jak np. wydatki państwowe, styl życia czy zadłużenie.

Dodatkowo możesz skorzystać z innych analiz związanych z danymi transakcyjnymi, które pomogą Ci podejmować decyzje jeszcze szybciej i precyzyjniej:

PDF documents analysis icon

Analiza dokumentów PDF

Zamień długie godziny ręcznej weryfikacji w kilka sekund automatycznej analizy.

Dowiedz się więcej
Transaction labeling icon

Etykietowanie transakcji

Poznaj wzorce zachowań finansowych klientów, zidentyfikuj i wyszczególnij te cenne dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej
Risk analysis icon

Analiza ryzyka (scoring)

Zmniejsz ryzyko niewypłacalności klientów dzięki wieloczynnikowej analizie ryzyka.

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania