Income and spendings check icon

Weryfikacja przychodów i wydatków

Weryfikacja oparta na otwartej bankowości pozwala sprawdzić przychody i wydatki klientów oraz ogranicza próby manipulacji danymi.

Sprawdź jak prosto możesz zapytać klientów o ich dochody lub sposób wydawania pieniędzy

Jak teraz weryfikujesz
zachowania finansowe klientów?

There are many ways of asking your clients about their income or how they spend their money. They could bring you a confirmation from their employer about their salary, they could print out and scan a statement from their bank with a list of transactions.

Well, in our opinion these methods are quite ineffective and prone to fraud. Why?

Salary confirmation can tell you about the gross income, you have no knowledge about how much of that is being deducted due to taxes, seizure of assets or what the salary is actually spent on.

Statement from the bank? Those can be tempered with or just prepared from scratch in a text editor and printed, scanned and sent - and there would be no actual way of verifying their authenticity.

How can we help you verify a person’s finances?

To help you assess your client’s income we use several tools. The first one is our Open Banking solution that can connect to your client’s bank account and download information about transactions that the client has made.

The gathered data is then analyzed by our Machine Learning solution, which goes through each transaction’s details, tries to match them to our labeling models and assigns them a set of proper labels. Additionally, a salary coming from a permanent contract has some restrictive algorithmic requirements that would potentially rule out any transaction that is infrequent or in any other way connected to an unstable source of income.

On top of that we provide you with powerful aggregates that remove the need to calculate different characteristics on your side - such as total or average amount values, number of certain types of transactions and more.

Jak zweryfikujesz przychód
z pomocą Kontomatika?

As we realize “income” doesn’t necessarily mean a permanent contract salary and in many cases our partners don’t require it from their clients, it’s still important to confirm whether they have any sources of revenue and what is their source.

Nasze rozwiązanie pozwala na rozróżnienie wielu rodzajów dochodów, w tym:

wynagrodzenie - na podstawie umowy o pracę
regularny przychód- za inne regularne zarobki
zasiłek - pochodzących ze świadczeń socjalnych oraz emerytury
odszkodowanie - w wyniku nieprawidłowego wynagrodzenia lub niedopasowania do innych kategorii


Po dokonaniu tych rozróżnień możemy przejść do dalszej analizy, aby wyodrębnić pewne cechy dla danego okresu, np.:

  • łączna liczba wypłat z konta,
  • sumaryczna wartość wszystkich spłat kredytów,
  • łączna liczba lokat na rachunku,
  • stan konta na koniec miesiąca,
  • średnie miesięczne saldo konta,
  • minimalne dzienne saldo zamknięcia w danym miesiącu.
What information will you get

To tylko niewielka część oferowanych przez nas zagregowanhych danych.
Jeśli potrzebujesz konkretnego rozwiązania, możemy je dla Ciebie stworzyć!

Chcesz wdrożyć tę usługę?

Skontaktuj się przez formularz

Zostaw wiadomość

...lub napisz do naszego zespołu

Mateusz Flis
Account
Manager
Dominik Wolski
VP of Business
Development

Co, jeśli klient nie chce udostępnić
informacji o koncie bankowym?

Mamy inną usługę, która może pomóc rozwiązać ten problem. Wymaga od klienta wygenerowania wyciągu bankowego online i przesłania oryginalnego pliku PDF. Następnie, korzystając z naszych heurystyk, możemy znaleźć wszelkie potencjalne ślady prób temperowania. Po analizie dokumentu, zwrócimy Ci dane z transakcjami wskazującymi dochód. Twojego klienta.

Jeśli chodzi o wydatki, oceniamy je szczegółowo w obszarach takich jak np. wydatki państwowe, styl życia czy zadłużenie.

Dodatkowo możesz skorzystać z innych analiz związanych z danymi transakcyjnymi, które pomogą Ci podejmować decyzje jeszcze szybciej i precyzyjniej:

PDF documents analysis icon

Analiza dokumentów PDF

Zamień długie godziny ręcznej weryfikacji w kilka sekund automatycznej analizy.

Dowiedz się więcej
Transaction labeling icon

Etykietowanie transakcji

Poznaj wzorce zachowań finansowych klientów, zidentyfikuj i wyszczególnij te cenne dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej
Risk analysis icon

Analiza ryzyka (scoring)

Zmniejsz ryzyko niewypłacalności klientów dzięki wieloczynnikowej analizie ryzyka.

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania