Zachowaj czujność! Ostrzeżenie przed fałszywymi prośbami o weryfikację tożsamości i udostępnianie danych finansowych
X
Access to account information icon

Dostęp do informacji o rachunku

Uzyskaj dostęp do informacji o finansach Twoich klientów, aby podejmować trafne decyzje w zakresie współpracy

Czasami uzyskanie tylko jednej metryki o kliencie nie wystarczy i chcesz poznać więcej szczegółów

Na czym polega dostęp do rachunku klienta?

Dostęp do informacji o rachunku to usługa online, dzięki której za zgodą klienta masz wgląd w jego finanse do kilku lat wstecz, a nawet do 180 dni w przód. Oznacza to, że w ślad za wyrażoną zgodą możesz w czasie kolejnych 90 dni od wyrażonej zgody pobierać informacje o rachunku klienta w dowolnym momencie w ciągu dnia (ilość zapytań nie może przekraczać 4 w ciągu 24h).

Dzięki tej usłudze możesz otrzymać takie dane o rachunku klienta jak: aktualne saldo rachunku, data najstarszej transakcji, waluta, właściciel rachunku oraz informacje o każdej transakcji; w tym tytuł, nadawca/odbiorca, data, kwota i wiele innych.

Możemy dostarczyć Ci szczegóły nie tylko jednego konta, ale wszystkich kont, do których użytkownik udzielił nam dostępu.

Na czym polega dostęp do rachunku klienta?

Jak możesz skorzystać z tej usługi?

Ponieważ udostępniamy wiele narzędzi, które pomogą Ci podjąć decyzję o ewentualnej współpracy z Twoimi klientami, informacje o koncie to te, które zapewnią Ci elastyczność w analizie danych klienta.

Informacje finansowe pozwalają uzupełnić bieżące procesy lub modele scoringowe o dodatkowe dane. Dane finansowe mogą pomóc w dopasowaniu oferty do możliwości klienta lub, znając sytuację finansową, zaoferować mu usługi komplementarne.

Jak możesz skorzystać z tej usługi

Jak to działa? 

Usługa dostępu do informacji o rachunku jest oparta na dyrektywie PSD2, zgodnie z którą banki są zobowiązane na żądanie użytkownika udostępniać informacje o rachunku firmom specjalizującym się w takich usługach (np. Kontomatikowi).

Następnie po przejściu przez użytkownika procesu autoryzacji w naszym narzędziu online, Kontomatik łączy się z dedykowanym API banku, importuje wszystkie dostępne dane i na podstawie zgody użytkownika udostępnia je Tobie.

Mamy dostęp do danych finansowych z ponad 100 banków w Europie po API. A jeśli w danym momencie API nie jest dostępne, korzystamy z mechanizmu awaryjnego, wynikającego z założeń dyrektywy PSD2 - tak, aby zapewnić Ci ciągłość usługi.

Chcesz wdrożyć tę usługę?

Skontaktuj się z nami
przez formularz

...lub napisz bezpośrednio do naszego zespołu

Mateusz Flis
Account
Manager
Dominik Wolski
VP of Business
Development

To nie wszystko. Oferujemy znacznie więcej

Usługa dostępu do rachunku nie jest jedyną, z której możesz skorzystać w ramach współpracy z Kontomatik. Sprawdź inne nasze rozwiązania:

Transaction labeling icon

Etykietowanie transakcji

Poznaj wzorce zachowań finansowych klientów, zidentyfikuj i wyszczególnij te cenne dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej
Risk analysis icon

Analiza ryzyka (scoring)

Zmniejsz ryzyko niewypłacalności klientów dzięki wieloczynnikowej analizie ryzyka.

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania