Access to account information icon

Přístup k informacím o účtu

Získejte přístup k informacím o financích vašich klientů pro správné rozhodnutí o spolupráci s nimi

Často nestačí získat pouze
zevrubné hodnocení vašeho
klienta, potřebujete více
podrobností.

Jaké jsou informace o účtu?

Přístup k informacím o účtu je online služba, která vám poskytne přehled o financích klienta i několik let zpětně a až na dobu 90 dní - vše s souhlasem klienta.

Poskytuje vám data, jako je: aktuální zůstatek na účtu, datum nejstarší transakce, měna a držitel účtu, ale i také každou transakci včetně popisu, odesílatele/příjemce, data, částky a mnoho dalšího. Můžeme vám poskytnout podrobnosti nejen o jednom účtu, ale o všech účtech, ke kterým nám uživatel poskytl přístup.

What is the account information

Jak můžete z této služby těžit?

Poskytujeme mnoho nástrojů, které vám pomohou rozhodnout, zda spolupracovat s daným klientem, ale „informace o účtu” je ten, který vám poskytne nástroje potřebné pro analýzu dat klienta.

Finanční informace umožní doplnit vaše stávající procesy nebo modely skórování o další data. Finanční údaje vám mohou pomoci přizpůsobit nabídku schopnostem klienta nebo na základě finanční situace nabídnout klientovi doplňkové služby. Pokud potřebujete získat finanční data z důvodů dodržování předpisů, můžeme vám je také poskytnout.

How does this work
How does this work

Jak to funguje?

Služba přístupu k informacím o účtu je založena na směrnici PSD2, podle které jsou banky povinny sdílet informace o účtu uživatele se specializovanými společnostmi jako Kontomatik na žádost uživatele.

Poté, co uživatel projde autorizačním procesem v našem online nástroji, Kontomatik se připojí k bankovnímu API, naimportuje všechna dostupná data a se souhlasem uživatele tato data sdílí s vámi.

Máme přístup k finančním údajům z více než 100 bank v Evropě, buď prostřednictvím API nebo, pokud API v daný okamžik nefunguje správně, prostřednictvím mechanismu fallback vyplývajícího ze směrnice PSD2.

Chcete implementovat tuto službu?

Vyplňte formulář aozveme se vám

... nebo se přímo obraťte na náš tým

Mateusz Flis
Account
Manager
Dominik Wolski
VP of Business
Development

Obohaťte shromážděná data

Data týkající se financí klientů lze kategorizovat a analyzovat za účelem hledání vzorců chování spotřebitelů nebo hodnocení bonity klienta. Pokud si myslíte, že taková analýza by vám byla užitečná, podívejte se na:

Transaction labeling icon

Štítkování transakcí

Poznávejte finanční vzorce chování zákazníků a identifikujte ty, kteří jsou pro vaši společnost cenní

Zobrazit více
Risk analysis icon

Analýza rizika (scoring)

Snížte riziko neschopnosti splácet ze strany zákazníka díky analýze rizika založené na více faktorech

Zobrazit více

Často kladené otázky