Transaction labeling icon

Označování transakcí

Získejte informace o finančním chování
zákazníků a rozpoznejte cenné zákazníky
pro váš podnik

Rozšiřte analýzu pomocí dalších dimenzí

What is transaction labeling

Co je označování transakcí?

Štítky jsou podobné hashtagům, které se běžně používají na internetu. Každá transakce může dostat více "hashtagů", které mají charakterizovat finanční pohyby na účtu.

Označujeme transakce z bankovních účtů, abyste je mohli snadno identifikovat a detekovat trendy ve finančním chování svých klientů.

Jak můžete využít tuto službu?

Metadata obsažená v označeních Kontomatik vám umožňují určit například životní styl zákazníka a výdaje na zdravotní péči, stejně jako platby za cestování, děti, noční život a další. Dozvíte se, jakými platebními metodami váš klient platí, jaká je výše jeho platu a jaké má závazky.

To pomáhá podrobně porozumět konkrétním oblastem jako je např. pojištění, analýza chování a trendová analýza. Taková data umožňují profilování uživatelů a přesné zaměřování na vaše klienty.

How can you benefit from this service

Multidimenzionální analýza pomocí kategorizace

Typická kategorizace může při analýze dat způsobit jisté problémy. Lze přiřadit vždy pouze jednu kategorii a tudíž se musíte rozhodnout, která z více možných je ta nejdůležitější nebo naopak může nastat situace, že žádná z kategorií neodpovídá plně.

Proto jsme zvolili složitější řešení. Každá operace může být označena více štítky, což zajišťuje přesnější klasifikaci každé jedné transakce, ale následně i agregaci informací. Tím se profilování zákazníků a analýza jejich finančního chování stává ještě přesnější.

Některé transakce neobdrží žádný štítek, což je podle našich zkušeností mnohem lepší než nucené přiřazení. Nucené přiřazení by mohlo zkreslit výsledky a vést k analýze chování, které ve skutečnosti neexistuje.

Jak se přiřazují štítky?

Řešení je založeno na systému strojového učení. Náš tým vývojářů manuálně přiřazuje štítky stovkám příkladů transakcí a poté vytváří algoritmy, které se učí rozpoznávat vzory. Výsledkem je statistický model, který pro každou jednotlivou transakci posuzuje všechny vhodné štítky.

Zohledňujeme údaje, jako je název transakce, výše operace nebo její pravidelnost.

Každá transakce je posuzována zvlášť pro všechny štítky. Každý štítek má různé charakteristiky, které přiřazují číselné hodnoty konkrétním slovům, ale také výši transakce spolu s některými algoritmickými pravidly, která pomáhají ověřit data. Pokud je finální křížová kontrola hodnoty transakce a štítku dostatečně vysoká, je štítek přiřazen k dané transakci.

Přestože se bere v úvahu poměrně velké množství faktorů, proces označování trvá jen několik sekund, a to i v případě velmi dlouhých souborů transakcí!

How are the labels assigned

Chcete implementovat tuto službu?

Vyplňte formulář a
ozveme se vám

... nebo se přímo obraťte na náš tým

Mateusz Flis
Account
Manager
Dominik Wolski
VP of Business
Development

Kontomatik nabízí mnohem víc

Služba označování transakcí není jedinou výhodou, ze které můžete profitovat v rámci spolupráce s Kontomatikem. Podívejte se na naše další řešení:

Access to account information icon

Přístup k informacím
o účtu

Získejte jasný obraz o finanční situaci vašich klientů, abyste mohli dělat
informovaná rozhodnutí o spolupráci s nimi

Zjistěte více
Risk analysis icon

Risková analýza
(skórování)

Snižte riziko nesolventnosti zákazníka díky multifaktoriální analýze rizika

Zjistěte více
Identity verification icon

Verifikace
identity

Okamžitě ověřte identitu zákazníka a minimalizujte riziko podvodu

Zjistěte více

Často kladené otázky