Uważaj na phishing

Oszuści podszywają się pod firmę Kontomatik - uważaj!

Press release

Informujemy, że do naszej firmy dotarły informacje o oszustwie polegającym na podszywaniu się pod firmę Kontomatik (tzw. phishing). 

Z informacji, które dotychczas otrzymaliśmy, wynika, że oszuści kierują osoby na strony internetowe niepowiązane z Kontomatik. Są to strony imitujące nasz serwis i mające podobną nazwę, jednak niebędące naszymi domenami i serwisem. Przykładem takiej strony była domena: https://www.kontomatik.online, nakłaniająca do podania swoich danych bankowych oraz opłacenia różnego rodzaju usług. 

Pragniemy wyjaśnić i podkreślić - Kontomatik nie ma nic wspólnego z tymi działaniami. 

Kontomatik to popularne narzędzie wśród firm pożyczkowych, rentalowych i innych podmiotów, które proszą o dane finansowe klientów do oceny np. kondycji finansowej.

Kontomatik świadczy usługę dostępu do danych bankowych jako autoryzowany przez KNF podmiot “AISP”. AISP to skrót od ang. "Account Information Service Provider" - czyli dostawca Usługi Dostępu do Informacji o Rachunku. Usługa dostępu do informacji o rachunku jest regulowana m.in. dyrektywą PSD2, która weszła w życie w 2019 r. i zgodnie z którą banki są zobowiązane na żądanie użytkownika udostępniać informacje o jego rachunku wyłącznie uprawnionym do tego firmom (takim jak Kontomatik).

Na podstawie wyrażonej zgody i po autoryzacji w specjalnym Widgecie (narzędziu online), Kontomatik łączy się z dedykowanym API banku, importuje dostępne dane i udostępnia je firmie wskazanej przez Użytkownika w celu weryfikacji kondycji finansowej lub potwierdzenia tożsamości użytkownika. 

Dostęp do usługi Kontomatik zawsze jest częścią strony internetowej i procesu partnera Kontomatik (czyli firmy, w kontekście której użytkownik korzysta z usługi AIS).

Użytkownik nie wchodzi bezpośrednio na link/stronę internetową Kontomatik bez polecenia firmy współpracującej z  Kontomatikiem.

Ponadto, Kontomatik nigdy nie dzwoni do użytkowników i nie poprosi o uiszczenie jakiejkowiek opłaty.

Apelujemy o zachowanie ostrożności

Wwłaszcza gdy dany podmiot nie informuje dokładnie, czym jest Kontomatik i w jakim celu ma zamiar skorzystać z naszego narzędzia.

Należy zawsze zwrócić uwagę na adres, z którego został wysłany e-mail i sprawdzić nadawcę, jak również pamiętać, aby nigdy nie korzystać z linków bądź jakichkolwiek załączników do wiadomości, które budzić mogą jakiekolwiek wątpliwości.

Co więcej, jako firma działająca w sferze cyfrowej przypominamy i ostrzegamy przed podawaniem swoich danych bankowych niezaufanym i nieznanym osobom trzecim oraz korzystaniem z nieznanych linków.

Zapewniamy, że działamy intensywnie w celu wykrycia i zwalczania takich praktyk, dlatego informujemy o zaistniałej sytuacji aby chronić naszych klientów i ich klientów przed oszustwami internetowymi

More posts

The next step bases on Kontomatik machine learning-based data analytics
News
How Smartney created an exceptional user experience with open banking

Smartneys' goal is to make their clients' lives easier and provide them with the most suitable offer

Read more
PSD2 jest z nami od 3 lat. Co udało się osiągnąć, a co trzeba poprawić?
Press release
PSD2 jest z nami od 3 lat. Co udało się osiągnąć, a co trzeba poprawić?

Mijają 3 lata od momentu, od którego zaczęły obowiązywać wymogi wobec banków, określone w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych...

Read more
Customers expect an intuitive and fluid experience
News
Matching people who have money with those who need them via technology.

Kviku makes online lending fast, safe, and simple for consumers.

Read more