Uważaj na phishing

Oszuści podszywają się pod firmę Kontomatik - uważaj!

Press release

Informujemy, że do naszej firmy dotarły informacje o oszustwie polegającym na podszywaniu się pod firmę Kontomatik (tzw. phishing). 

Z informacji, które dotychczas otrzymaliśmy, wynika, że oszuści kierują osoby na strony internetowe niepowiązane z Kontomatik. Są to strony imitujące nasz serwis i mające podobną nazwę, jednak niebędące naszymi domenami i serwisem. Przykładem takiej strony była domena: https://www.kontomatik.online, nakłaniająca do podania swoich danych bankowych oraz opłacenia różnego rodzaju usług. 

Pragniemy wyjaśnić i podkreślić - Kontomatik nie ma nic wspólnego z tymi działaniami. 

Kontomatik to popularne narzędzie wśród firm pożyczkowych, rentalowych i innych podmiotów, które proszą o dane finansowe klientów do oceny np. kondycji finansowej.

Kontomatik świadczy usługę dostępu do danych bankowych jako autoryzowany przez KNF podmiot “AISP”. AISP to skrót od ang. "Account Information Service Provider" - czyli dostawca Usługi Dostępu do Informacji o Rachunku. Usługa dostępu do informacji o rachunku jest regulowana m.in. dyrektywą PSD2, która weszła w życie w 2019 r. i zgodnie z którą banki są zobowiązane na żądanie użytkownika udostępniać informacje o jego rachunku wyłącznie uprawnionym do tego firmom (takim jak Kontomatik).

Na podstawie wyrażonej zgody i po autoryzacji w specjalnym Widgecie (narzędziu online), Kontomatik łączy się z dedykowanym API banku, importuje dostępne dane i udostępnia je firmie wskazanej przez Użytkownika w celu weryfikacji kondycji finansowej lub potwierdzenia tożsamości użytkownika. 

Dostęp do usługi Kontomatik zawsze jest częścią strony internetowej i procesu partnera Kontomatik (czyli firmy, w kontekście której użytkownik korzysta z usługi AIS).

Użytkownik nie wchodzi bezpośrednio na link/stronę internetową Kontomatik bez polecenia firmy współpracującej z  Kontomatikiem.

Ponadto, Kontomatik nigdy nie dzwoni do użytkowników i nie poprosi o uiszczenie jakiejkowiek opłaty.

Apelujemy o zachowanie ostrożności

Wwłaszcza gdy dany podmiot nie informuje dokładnie, czym jest Kontomatik i w jakim celu ma zamiar skorzystać z naszego narzędzia.

Należy zawsze zwrócić uwagę na adres, z którego został wysłany e-mail i sprawdzić nadawcę, jak również pamiętać, aby nigdy nie korzystać z linków bądź jakichkolwiek załączników do wiadomości, które budzić mogą jakiekolwiek wątpliwości.

Co więcej, jako firma działająca w sferze cyfrowej przypominamy i ostrzegamy przed podawaniem swoich danych bankowych niezaufanym i nieznanym osobom trzecim oraz korzystaniem z nieznanych linków.

Zapewniamy, że działamy intensywnie w celu wykrycia i zwalczania takich praktyk, dlatego informujemy o zaistniałej sytuacji aby chronić naszych klientów i ich klientów przed oszustwami internetowymi

More posts

Full financial transparency
Press release
Simpl.rent introduces a new standard of tenant screening to the Polish market

Renting a property is a transaction worth several, and sometimes even tens of thousands of zlotys a year

Read more
PSD2 jest z nami od 3 lat. Co udało się osiągnąć, a co trzeba poprawić?
Press release
PSD2 jest z nami od 3 lat. Co udało się osiągnąć, a co trzeba poprawić?

Mijają 3 lata od momentu, od którego zaczęły obowiązywać wymogi wobec banków, określone w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych...

Read more
Bartosz Pundyk joins Kontomatik as Head of Growth
News
Bartosz Pundyk joins Kontomatik as Head of Growth

Bartosz Pundyk, a sales and fintech expert with over 15 years of experience in the financial sector, has just joined the Kontomatik team as

Read more